Bảng giá hosting -lưu trữ website

hosting,windows hosting
- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
- PHP & MySQL for Windows Server
- MS Access/MS SQL Server 2000/2005
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- CGI Scripting In Perl & C
- Hosting Controller
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
hosting, linux hosting
- PHP, Perl
- MySQL
- Protected Directories
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- FrontPage Extensions
- DirectAdmin, cPanel
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
Windows Hosting BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING
Thông số hosting Hosting Start Hosting Silver Hosting Silver Plus Hosting Gold Hosting Gold Plus Hosting Platinum Platinum Plus
Dung lượng 300 MB 800 MB 1000 MB 1200 MB 2 GB 3 GB 7,5 GB
Băng thông 5 GB 15 GB 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 150 GB
POP3 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 5 8 12 30 90
ASP
ASP.NET
PHP
yes yes yes yes yes yes yes
MS SQL Server 0 2 4 7 10 12 20
My SQL 1 2 4 7 10 12 20
Đơn giá start windows hosting 27.000 VNĐ/tháng silver windows hosting 81.000 VNĐ/tháng silverplus windows hosting 108.000 VNĐ/tháng goldplus  windows hosting 252.000 VNĐ/tháng platinum windows hosting 360.000 VNĐ/tháng platinumplus windows hosting 900.000 VNĐ/tháng
Đăng ký Windows Hosting Start Đăng ký Windows Hosting Silver Đăng ký Windows Hosting Silver Plus Đăng ký Windows Hosting Gold Đăng ký Windows Hosting Gold Plus Đăng ký Windows Hosting Platinum Đăng ký Windows Hosting Platinum Plus

 

Linux Hosting BẢNG GIÁ LINUX HOSTING
Thông số hosting Hosting Start Hosting Silver Hosting Silver Plus Hosting Gold Hosting Gold Plus Hosting Platinum Platinum Plus
Dung lượng 300 MB 800 MB 1000 MB 1.200 MB 2 GB 3 GB 7.5 GB
Băng thông 5 GB 15 GB 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 150 GB
POP3 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 3 5 10 30 90
PHP yes yes yes yes yes yes yes
My SQL 1 2 4 7 10 12 20
Đơn giá start linux hosting 32.000 VNĐ/tháng silver linux hosting 81.000 VNĐ/tháng silverplus linux hosting 108.000 VNĐ/tháng gold linux hosting 135.000 VNĐ/tháng goldplus  linux hosting 252.000 VNĐ/tháng platinum windows hosting 360.000 VNĐ/tháng platinumplus windows hosting 900.000 VNĐ/tháng
Đăng ký Linux Hosting Start Đăng ký Linux Hosting Silver Đăng ký Linux Hosting Silver Plus Đăng ký Linux Hosting Gold Đăng ký Linux Hosting Gold Plus Đăng ký Linux Hosting Platinum Đăng ký Linux Hosting Platinum Plus

 

Các dịch vụ phụ trội:
MS SQL Server:
- Mỗi 1 database tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng
Bandwidth:
- Mỗi 500MB bandwidth tiếp theo: 20.000 VNĐ/tháng
Webspace:
- Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Làm thế nào để bảo vệ tên miền của bạn?
DomainKeys
Khóa tên miền là gì
IP là gì ?
Bảo mật thông tin tên miền là gì ?
Làm thế nào để chuyển tên miền
Website là gì ?
Câu hỏi liên quan đến hosting
VPS - Virtual Private Server - Máy chủ ảo
Quy tắc chọn tên miền
Làm thế nào để chọn dịch vụ web hosting ?
Tại sao tôi phải đăng ký nhiều tên miền?
Các quy định về tên miền | domain
Email là gì? Lợi ích
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
Các loại tên miền?
Hỏi đáp về tên miền | domain
Hosting là gì?
Tin tức về tên miền | domain
DSN là gì?
Internet
Tên miền là gì?
Tên miền quốc gia cấp cao nhất

Tin cũ hơn: